دکتر علیرضا فضلعلی

 نام و نام خانوادگی

 علیرضا فضلعلی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 a-fazlali@araku.ac.ir

 تلفن

2625420

  resume
 
 
18-16
16-14
14-12
12-10
10-8
برنامه هفتگی
ترم 2-91
مطالعه
مطالعه
 
کنترل فرایند 1 ترمودینامیک 2
شنبه
رفع اشکال
تولید و نیروگاه
 
انتقال جرم
پیش بینی خواص ارشد
يکشنبه
پژوهش
پژوهش
 
جلسه گروه ترمودینامیک 2
دوشنبه
پیش بینی خواص ارشد
تولید و نیروگاه
 
کنترل فرایند 1 انتقال جرم
سه شنبه
   
 
رفع اشکال ارشد رفع اشکال
چهارشنبه
 

سرفصل دروس مهندسی شیمی:

چارت کارشناسی

سرفصل دروس دوره کارشناسی

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 1)

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 2)

(برای استفاده از سرفصل ارشد و دکتری ابتدا هر دو فایل را دریافت و سپس از حالت فشرده خارج نمایید.)