دکتر فهیمه پرویزیان

 نام و نام خانوادگی

 فهیمه پرویزیان

Resume

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 f-parvizian@araku.ac.ir

 تلفن

 2625422

 
 
20-18
18-16
16-14
14-12
12-10
10-8
برنامه هفتگی
ترم 1-92
 
 
 
 
 
 
شنبه
 
   
 
 
 
يکشنبه
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
     
 
   
چهارشنبه
 
 

سرفصل دروس مهندسی شیمی: