دکتر عبدالرضا مقدسی

 نام و نام خانوادگی

 عبدالرضا مقدسی

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 a-moghadassi@araku.ac.ir

 تلفن

 2625422

رزومه1  رزومه2                         
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 2-91
مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق طراحی راکتورهای شیمیایی مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق
شنبه
مشاوره  و تحقیق کاربر ریاضیات در م. ش بهینه سازی مشاوره  و تحقیق طراحی راکتورهای شیمیایی
يکشنبه
مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق جلسه گروه بهینه سازی
دوشنبه
مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق کاربر ریاضیات در م. ش
سه شنبه
مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق مشاوره  و تحقیق
چهارشنبه
 

سرفصل دروس مهندسی شیمی:

چارت کارشناسی

سرفصل دروس دوره کارشناسی

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 1)

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 2)

(برای استفاده از سرفصل ارشد و دکتری ابتدا هر دو فایل را دریافت و سپس از حالت فشرده خارج نمایید.)