دکتر سیدتقی میری

 نام و نام خانوادگی

 سیدتقی میری

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 t-miri@araku.ac.ir

 تلفن

 2625430

 
 
 

سرفصل دروس مهندسی شیمی:

چارت کارشناسی

سرفصل دروس دوره کارشناسی

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 1)

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 2)

(برای استفاده از سرفصل ارشد و دکتری ابتدا هر دو فایل را دریافت و سپس از حالت فشرده خارج نمایید.)