دکتر سیدتقی میری

 نام و نام خانوادگی

 سیدتقی میری

 مدرک تحصیلی

 دکتری شیمی

 پست الکترونیکی

 t-miri@araku.ac.ir

 تلفن

 2625430

 
 
 

سرفصل دروس مهندسی شیمی: