کارشناسان گروه

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 عاطفه یگانه

 کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی

 عابدین بخشی

 کارشناسی - مهندسی شیمی

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی

آقای دکتر رضا داورنژاد

سرفصل دروس مهندسی شیمی:

چارت کارشناسی

سرفصل دروس دوره کارشناسی

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 1)

سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری (بخش 2)

(برای استفاده از سرفصل ارشد و دکتری ابتدا هر دو فایل را دریافت و سپس از حالت فشرده خارج نمایید.)